Selvityksen mukaan kuluttajat arvostavat erityisesti käytännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä ja laadukkuutta. Suomalaisen tuotteiden hankintaa motivoivista tekijöistä tärkeimmäksi nousi tuotteen tai palvelun valmistaminen Suomessa. Muita tärkeitä ostomotiiveja ovat turvallisuus, luotettavuus sekä suomalaisen työllisyyden tukeminen.

Lisäksi yli 70 % kuluttajista oli valmiita maksamaan vähintään 10 % enemmän suomalaisesta tuotteesta ja palvelusta.

Selvityksen toteutti Innolink Research Oy ja kysely toteutettiin paneelikyselynä internetissä. Kyselyyn osallistui 1004 yli 15 -vuotta suomalaista naista ja miestä. Tiedonkeruu tapahtui marraskuussa 2014. Kysely toteutettiin sekä strukturoidulla että avoimilla kysymyksillä.

Lue koko tutkimusraportti