Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan 75 prosenttia nuorista odottaa kesätyöltä eniten palkkaa. Seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä ovat työkokemuksen karttuminen ja mukava työyhteisö. Yli kolmasosa vastaajista odottaa kesätyöltä myös hyvää fiilistä. Sen sijaan vain harva odottaa kesätöiltä apua ammatinvalintaan tai opiskelujen suunnitteluun.

Kesätyönhakijoista kolme neljästä kertoo hankkineensa työpaikkansa itse. Noin 15 prosenttia kertoo päässeensä kesätöihin sukulaisten tai tuttujen avulla.

– Kesätyöodotuksissa ei näkynyt juurikaan alueellisia eroja, palkka tuntuu olevan tärkein asia paikkakunnasta riippumatta. Tämä osoittaa sen, että nuorille on tärkeää päästä työelämään kiinni ja kartuttaa kokemusta, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala

Kesätöissä perehdyttäminen tärkeää

Satakunnan alueella tänäkin vuonna suurin yksityinen kesätyöllistäjä on Avainlippu-yritys Satakunnan Osuuskauppa. Siellä työskentelee noin 1200 työntekijää, ja osuuskauppa aikoo palkata tänä kesänä noin 450 kesätyöntekijää eri toimipisteisiin ympäri Satakuntaa. Satakunnan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaan mukaan tärkein vaihe kesätyöntekijöiden työssä on perehdyttäminen.

– Perehdyttäminen on erittäin kriittinen vaihe, sillä se antaa varsinkin ensimmäistä kertaa kesätöihin tulevalle mielikuvan työelämästä ylipäätään. Perehdytys ei saa jäädä vain ensimmäiseen työpäivään, vaan sitä tulee oikeastaan jatkaa koko kesätyön ajan, henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa sanoo.

Satakunnan Osuuskauppa palkkaa eniten kesätyöntekijöitä market-toimialalle.

– Kaupan ala on monen nuoren ensimmäinen kosketus työelämään. Jonkin verran kesätyöntekijöitä jää meille myös kesän jälkeen töihin opiskelujen ohessa, ja meillä on myös työntekijöitä, joiden kesätyöstä on auennut kokonainen työura, Päivi Huhtamaa kertoo.

Kesätyöpaikkoja vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöpaikkoja on tänä vuonna tarjolla vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna. Kesätyöntekijöitä palkkaavista yrityksistä 95 prosenttia sanoi aikovansa palkata vähintään saman verran kesätyöntekijöitä kuin vuonna 2018. Lähes neljännes aikoo palkata jopa enemmän kuin viime vuonna.

– Samaan aikaan kun vastavalmistuvat nuoret etsivät töitä, myös työnantajat kilpailevat työntekijöistä. Aiemman tutkimuksemme mukaan 47 prosenttia nuorista sanoo, että Avainlippu vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Suomessa tuotteita valmistavat ja palveluita tuottavat yritykset ovatkin avainasemassa, kun nuoret etsivät itseään kiinnostavaa, merkityksellistä työtä, muistuttaa Suomalaisen Työn Liiton Tero Lausala.

Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Nuoret, työ ja kuluttaminen -tutkimuksesta, joka on osa Onhan siinä Avainlippu -kampanjaa. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Vastaajia maaliskuussa 2019 toteutetussa tutkimuksessa oli 2149 henkilöä, joista kesätyöhön liittyviin kysymyksiin vastasi 653 vastaajaa.

Suomalaisen Työn Liiton tekemään Nuoret ja työelämä – työnantajien näkökulma 2019 -jäsenyrityskyselyyn vastasi 267 liiton jäsenyrityksen edustajaa. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2019.

Lisätietoa:

Päivi Huhtamaa, henkilöstöjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa, p. 050 544 0983, paivi.huhtamaa@sok.fi
Tero Lausala,
toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi
Jokke Eljala
, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Satakunnan Osuuskauppa on satakuntalaisten ihmisten omistama satakuntalainen palvelualojen yritys. Olemme suurin yksityinen työnantaja Satakunnassa, työntekijöitä meillä on 1 200. Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa kilpailukykyisesti etuja ja palveluita asiakasomistajille. Käytämme kaiken toiminnastamme syntyvän tuloksen alueemme asiakasomistajien hyväksi. www.s-kanava.fi/satakunta

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4350 tuotetta tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kampanja. www.avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalainen työ menestyy ja sen arvostus kasvaa. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi