Tuore Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus selvitti nuorten arvoja ja asenteita työhön osana Onhan siinä Avainlippu -kampanjaa. 15–24-vuotiaille nuorille mahdollisuus tehdä itseä kiinnostavaa työtä nousi kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, kun selvitettiin minkä asioiden saavuttaminen on suomalaisille tärkeää. 62 prosenttia nuorista piti mahdollisuutta tehdä itseä kiinnostavaa työtä erittäin tärkeänä.

Työn lisäksi nuorille on tärkeää saavuttaa henkinen tasapaino, saada läheisiä ystäviä sekä luoda pysyvä parisuhde. Nuoret arvostavat mahdollisuutta tehdä itseä kiinnostavaa työtä aikuisväestöä (25–79-vuotiaat) enemmän.

Aikuisväestöstä 49 prosenttia pitää kiinnostavan työn saavuttamista erittäin tärkeänä asiana. Heille tärkeimpiä asioita työn lisäksi ovat henkinen tasapaino ja pysyvä parisuhde sekä oman perheen perustaminen ja lasten saaminen.

– On ilahduttava tulos, että nuorille työ on niin tärkeässä asemassa elämässä. Mikä tahansa työ ei riitä, vaan sen tulee olla tutkimuksemme mukaan nuorista myös kiinnostavaa. Työn sisällön merkityksellisyys on viime vuosina noussut esiin yhä voimakkaammin ja se näkyy myös tässä: se, että työ on itselle kiinnostavaa, nousee huomattavasti korkeammalle sijalle kuin ulkoiset tekijät, kuten yhteiskunnallinen asema tai johtavassa asemassa oleminen, jotka jäivät tärkeysjärjestyksessä häntäpäähän, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta.

– Työ luo hyvinvointia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle, ja sen vuoksi on tärkeää, että maassamme onnistutaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät työn merkityksellisyyttä ja määrää maassamme. Työn rooli hyvinvoinnin rakentajana on kiistaton, Lausala jatkaa.

Tutkimuslähde:
Nuoret, työ ja kuluttaminen, Taloustutkimus, maaliskuu 2019, N=2149 henkilöä, joista 925 oli 15–24-vuotiaita.

Miten tärkeää sinulle (15–24-vuotiaat) on, että saavutat tai olet saavuttanut seuraavat asiat (erittäin tärkeää)?:

1. mahdollisuus tehdä itseäsi kiinnostavaa työtä (62%)
2. läheisiä ystäviä (58%)
3. henkinen tasapaino (57%)
4. pysyvä parisuhde (50%)
5. oma perhe ja lapsia (41%)

12. arvostettu yhteiskunnallinen asema (19%)
13. johtava asema (13%)
14. työskentely omassa yrityksessä (13%)

Lue lisää tutkimuksesta täältä


Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4 280 tuotetta tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen suomalaisen työn puolesta puhuva kampanja. www.avainlippu.fi