Tuore Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus paljastaa, että kolme neljästä 15–24-vuotiaasta nuoresta kertoo suosivansa vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita aina kun mahdollista. Suomalaisten kuluttamiseen liittyviä arvoja ja asenteita selvitettiin osana Suomalaisen Työn Liiton Onhan siinä Avainlippu -kampanjaa.

– Vastuullisuus ja kotimaisuus ovat tutkimuksemme mukaan nuorille tärkeitä seikkoja ostamisessa hinnan ja laadun lisäksi. Nämä korostuvat nuorilla naisilla enemmän kuin miehillä, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Neljä viidestä suomalaisesta suosii kotimaisia tuotteita ja palveluntarjoajia ostopäätöksissään aina kun mahdollista. Lähes kaikki suomalaiset (99%) tuntevat Avainlippu-merkin.

– 67 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista on valmis maksamaan kotimaisesta tuotteesta korkeamman hinnan. Avainlippu vaikuttaa ostopäätökseen peräti 68 prosentilla nuorista. Ilahduttavaa on myös se, että nuoret liittävät Avainlippu-tuotteisiin ja -palveluihin vastuullisuuden, rehellisyyden, paikallisuuden ja eettisyyden, Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu kertoo.

Ympäristönäkökulmat painavat jatkossa ostoissa yhä enemmän

Tutkimukseen osallistuneet aikuiset arvioivat, että verojen maksaminen Suomeen tulee tulevaisuudessa kasvattamaan vaikutustaan ostopäätöksiin vaikuttavana tekijänä. Nuoret ja erityisesti 15–17-vuotiaat uskovat varsinkin ympäristöön liittyvien tekijöiden olevan suuremmassa roolissa jatkossa. Nuoret naiset arvioivat ympäristöystävällisten tuotantotekijöiden kasvattavan vaikutustaan ostopäätöksiin huomattavasti useammin kuin nuoret miehet.

– Suomalaisten yritysten kannattaa jatkossa kertoa yhä enemmän vastuullisuudestaan. Aikuistuvat nuoret tekevät tulevaisuudessa ostopäätöksensä yhä vahvemmin perustuen vastuullisuuteen ja ympäristöfaktoihin, Eljala toteaa.

Nautinto ja brändit saavat nuoret ostamaan

Tutkimus todentaa myös sen, että 15–24-vuotiaiden nuorten ostopäätöksiin vaikuttavat aikuisia enemmän tuotteen ostamisesta syntynyt nautinto sekä tuotteen tai tuotemerkin välittämä mielikuva heistä. 15–24-vuotiaista 72 prosenttia nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi. Nautinto ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä laskee iän myötä. Yli 25-vuotiailla vastaava luku on yli puolet pienempi eli 33 prosenttia.

Tuotteen tai tuotemerkin välittämällä brändimielikuvalla on melko tai erittäin paljon merkitystä yli puolelle 15–24-vuotiaista nuorista, kun 25–79-vuotiaista vastaavasti on vain neljännekselle.

– Nuoret erottuvat aikuisista erityisesti sen suhteen, kuinka paljon tuotteen ostamisesta syntynyt nautinto vaikuttaa ostopäätökseen, aikuiset korostavat enemmän järkisyitä. Nuoret myös brändäävät itseään vahvasti käyttämiensä merkkien avulla. Brändin merkitys tuotteen tai palvelun ostopäätökseen on suuri riippumatta missä päin Suomea nuori asuu, Mentu sanoo ja jatkaa:
– Nuoret haluavat tehdä vastuullisia valintoja. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä, ja siitä sekä nuoret että aikuiset voivat tunnistaa luotettavasti tuotteet, jotka on valmistettu Suomessa.

Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Nuoret, työ ja kuluttaminen -tutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Vastaajia maaliskuussa 2019 toteutetussa tutkimuksessa oli 2149 henkilöä, joista 925 oli 15–24-vuotiaita.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoa:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 5615030 reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4350 tuotetta tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kampanja. www.avainlippu.fi