Yritykset ostavat vuosittain 140 miljardilla eurolla kotimaisia tuotteita ja palveluita.

”Yritysten tekemillä ostoilla on suuri vaikutus kansantalouteemme ja hyvinvointiimme. On suuri merkitys, ostavatko yritykset Suomessa valmistettuja ja sitä kautta täällä työllistäviä tuotteita ja palveluita. Yritysten ostopäätösten valta on mahtava”, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Suomalaisen Työn Liiton yritysten ostajille teettämän tutkimuksen mukaan yritykset kiinnittävät ostopäätöksissään huomiota laadun ja hinnan lisäksi muun muassa tarjoajan vastuullisuuteen ja siihen, työllistääkö yritys Suomessa. Yritykset arvioivat, että tulevaisuudessa etenkin vastuullisuuden painoarvo nousee merkittävästi ostopäätöksiä tehtäessä. Miltei puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että ne hankkivat tuotteet ja palvelut pääasiassa Suomesta.

Myös kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä, mitkä asiat painavat yritysten vaakakupissa, kun ne tekevät ostopäätöksiä. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan suomalaisista kuluttajista yli 80 prosenttia on sitä mieltä, että yritysten tulisi hankkia tuotteet ja palvelut pääasiassa Suomesta. Suomalaisten mielestä yritysten tulisi myös viestiä avoimesti siitä, jos tuotteet ja palvelut on hankittu Suomesta.

Alihankintaketjun kotimaisuus tärkeää

Tuotteiden valmistusmaan lisäksi suomalaisia kiinnostaa yritysten alihankintaketjun kotimaisuus. Kolme neljästä suomalaisesta sanoo, että kotimainen alihankintaketju vaikuttaa ostopäätökseen vähintään jonkin verran. Tutkimuksen mukaan kuluttajien mielipide yritysten hankinnoista vastaa hyvin paljon heidän omia kulutusasenteitaan.

Myös yritysostokyselyyn vastanneista yrityksistä lähes puolet uskoo, että tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjät kokevat palvelun tai tuotteen kotimaisen alihankintaketjun merkitykselliseksi.

”Yritysten kannattaa kertoa omasta hankintaketjustaan, jos se on mahdollista. Kotimainen alihankintaketju tuo yhteiskunnalle sekä työpaikkoja että lisää verotuloja, kun työ tehdään täällä Suomessa. Avainlippu-merkistä yritys tunnistaa helposti, että tuote tai palvelu on Suomessa tuotettu”, toimitusjohtaja Lausala sanoo.

Tutkimukset

Kuluttajatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi 1187 18-79 -vuotiasta Taloustutkimuksen internet-paneelissa syksyllä 2018.

Yritykset ostopäätöksen äärellä -tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Kyselyyn vastasi sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin elo-syyskuussa 2018 yhteensä 320 yritysten ostoista vastaavaa henkilöä.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. www.avainlippu.fi