Suomalaiset haluavat ostaa suomalaista työllisyyden ja laadun vuoksi. Peräti 84 prosenttia suomalaisista sanoi reilu vuosi sitten tehdyn tutkimuksen mukaan, että valitsee aina tai useimmiten suomalaisen tuotteen. Mutta mitä tapahtuu, kun työpöydän äärellä tai kaupassa tehdään osto- ja hankintapäätöksiä? Ylevä ajatus ja oma arvomaailma tuppaavat helposti unohtumaan.

Huhtikuun lopulla käynnistimme kolmivuotisen Onhan siinä Avainlippu -kampanjan. Kampanja pysäyttää asiakkaan ostopäätöshetkenä. Autamme asiakkaita tekemään omien arvojensa mukaisia valintoja. Kampanjan tavoitteena on saada suomalaiset ostamaan entistä enemmän Avainlippu-tuotteita ja -palveluita ja näin työllistämään suomalaisia. Pyrimme tekemään tiedostaville asiakkaille arvovalinnan helpommaksi.

Kampanja tulee olemaan laaja, sillä Suomalaisen Työn Liiton ja yritysten yhteiseen ponnistukseen on sitoutunut mukaan jo yli 700 Avainlippu-yritystä. Avainlipun ja Suomalaisen Työn Liiton omien kanavien lisäksi yritykset tuovat kampanjaviestejä esille omissa kanavissaan. Radio- ja tv-mainonta tavoittavat miljoonia suomalaisia.

Työpaikkojen pysyvyyteen ja hyvinvointiimme vaikuttavat kuluttajien ostopäätösten lisäksi merkittävästi myös julkiset hankinnat ja yritysten ostot. Suomalaisesta hankinnasta vajaa kolmannes tulee kunnalle takaisin veroina ym. maksuina. Oman kunnan edun soisi näkyvän kuntien hankintastrategioissa hankintalain puitteissa. Myös yritysten arvojen pitäisi näkyä hankintastrategioissa ja koko arvoketjussa.

Annetaan siis arvojemme ohjata ostojamme. Tarkistetaan ostopäätöksen äärellä: Onhan siinä Avainlippu!