Vastuullisuudesta on tullut megatrendi, ilmiö ja puheenaihe, joka tulee vastaan joka päivä monessa eri muodossa. Hyvä niin, sillä elinympäristöämme ja yhteiskuntaamme kohtaavat valtavat haasteet aina ilmastonmuutoksesta biodiversiteetin kiihtyvään vähenemiseen, väestön ikääntymiseen sekä hyvinvoinnin ja osaamisen polarisaatioon. Nyt tuoreimpana haasteena koko maailmantalouteen vaikuttava koronavirus.

Työllä on mahdollista ratkaista näitä maapallon ja ihmiskunnan kannalta viheliäitä ja äärimmäisen monimutkaisia haasteita. Työllä luomme ja otamme käyttöön uutta teknologiaa, joka lisää energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää päästöjä. Työllä tehdään tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä innovaatioita, jotka helpottavat ihmisten elämää ja joilla nostetaan loputkin maapallon väestöstä köyhyysloukusta pois. Työllä uudistetaan yhteiskunnallisia rakenteita ja päätöksentekoa siten, että vältetään massiivisten väestösiirtymien ja pahenevan eriarvoistumisen luomaa rakenteellista uhkaa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen jatkuvuudelle. Vastuulliselle työlle on siis valtava, akuutti tarve.

Tutkimuksemme osoittavat, että kuluttajilla sekä yritysten ostoista ja julkisista hankinnoista vastaavilla vastuullisuus vaikuttaa jo nyt merkittävästi ostopäätöksiin. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee vain kasvamaan. Samoin vastuullisuus on yhä suurempi tekijä siinä, miten yritykset saavat jatkossa riittävän määrän tekijöitä ja tarpeeksi korkeatasoista osaamista.

Olemme tuoreeltaan tutkineet kuluttajien käsityksiä vastuullisuuteen ja Avainlippu-merkkiin liittyen. Kun tutkimuksessa kysyttiin mitkä vastuullisuuden teemoista tai teoista sopivat parhaiten niihin yrityksiin, joilla on Avainlippu-merkki, vastauksissa korostuivat verojen maksu Suomeen, laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden valmistus, aikaa kestävät tuotteet sekä läpinäkyvä ja avoin toiminta.

Kysyimme myös, mitä asioita vastaajat pitivät tärkeimpinä yritysten vastuullisuustekoina. Laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden valmistamista pidetään tärkeimpänä yritysten vastuullisuustekona. Lähes yhtä tärkeänä pidetään sitä, että yritys huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista ja maksaa heille asianmukaista palkkaa. Vähiten tärkeänä tekona pidetään rahanarvoisten työsuhde-etujen tarjoamista.

Suomalaisissa yrityksissä tehdään paljon hyvää vastuullista työtä, mutta moni yritys kokee haastavaksi siitä viestimisen. Myös kuluttajat ovat sitä mieltä, että yritykset voisivat viestiä vastuullisuudestaan enemmän. Tämän vuoksi olemmekin halunneet nostaa vastuullisuusteot tämän vuoden tärkeimmäksi teemaksi Avainlippu-yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Autamme Avainlippu-yrityksiä viestimään vastuullisuusteoista tarjoamalla valmiita aineistoja ja ohjeita extranetissa. Yritykset ovat kokeneet vastuullisuuteen liittyvän yhteistyömme erittäin tärkeäksi ja ovat lähdössä innolla mukaan. Olitpa kuluttaja, yrityspäättäjät tai kuntahankinnoista vastaava, tunniste #vastuullisuusteko kannattaa laittaa seurantaan!