Valinnoilla on merkitystä, sillä jos jokainen suomalainen käyttäisi 10 euroa kuukaudessa enemmän suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin, syntyisi Suomeen vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa. Kotimaisen tuotteen työllistävä vaikutus ja palvelun tai tuotteen sisältämät, suomalaisille tutut arvot ovat hyviä syitä suosia suomalaista.

Suomalaisen Työn Liitto haastaa kaikki yritykset, järjestöt ja muut yhteisöt, kuluttajat, vaikuttajat, kaupat ja kauppiaat sekä median viettämään Osta työtä Suomeen -päivää. Toivomme jokaisen osallistuvan Facebook-tapahtumaan sekä kannustavan ja haastavan omaa verkostoaan osallistumaan tapahtumaan.

Yrityksille päivä on oiva tapa tuoda esille suomalaisia tuotteitaan ja palveluitaan. Kehotammekin yrityksiä tekemään Osta työtä Suomeen -tarjouksia, nostamaan esille suomalaista työtä tukevia tuotteita, palveluita ja osaamista sekä viestimään päivästä omissa somekanavissaan ja verkkosivuillaan. Tapahtuma kannattaa ottaa mukaan mainontaan, blogiyhteistyöhön jne. Päivän somesisällöt löydetään helposti, kun jokainen merkitsee omat sisältönsä hashtageilla #ostatyötäsuomeen #ostatyötäsuomeenpäivä #kymppikotimaiseen.

Juuri ennen itsenäisyyspäivää tuleva Osta työtä Suomeen -päivä on oiva ajankohta nostaa esiin myös mediassa joko valtakunnallisia tai paikallisia työllistäjiä ja tuoda esille niitä vaikutuksia, joita suomalaisten tai oman alueen tuotteiden ja palveluiden ostamisella on.

Olemme tuottaneet Osta työtä Suomeen -päivää varten logoja ja bannereita, joita eri tahot voivat käyttää. Tarjolla on myös avoimia tiedostoja, joista jokainen voi muokata itselleen sopivia versioita. Aineistot löydät täältä.

Mutta onko yhdellä päivällä merkitystä? Ensimmäisen Osta työtä Suomeen -päivän jälkeen teetimme Taloustutkimuksella jälkimittauksen. Vastaajia oli 1051. Tuolloin peräti 31 prosenttia suomalaisista oli huomannut päivän. Heistä yli puolet sanoi aikovansa lisätä suomalaisten tuotteiden tai palveluiden ostamista.

Tehdään siis yhdessä Osta työtä Suomeen -päivästä merkityksellinen! Päivä, joka lisää yritysten läpinäkyvyyttä ja kertoo niistä hyvistä vaikutuksista, joita suomalaisella valinnalla on. Luodaan aktiivinen some-pöhinä, joka innostaa ja kannustaa.

 

Näin osallistut: