Kotimaisuus ei jalosta tarkoituksestaan huolimatta sovi hankintalain nimissä valintaperusteeksi, sillä Euroopan unioni on yhtä suurta markkina-aluetta, jossa hankinnantekijä velvoitetaan kilpailuttamaan hankintansa ja kohtelemaan tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarkoitusperä tässä on toki hyvin perusteltu – pyrkiihän velvoite edistämään kustannustehokkaita hankintoja ja mahdollistamaan EU-laajuisen kilpailun myös suomalaisyritysten hyväksi. Lisäksi julkisen talouden ja sitä kautta veronmaksajan intressissä on luonnollisesti se, että kilpailuttamalla pystytään ostamaan järkihintaan eli säästämään siellä, missä säästöjä kannattaa ja pitääkin tehdä. Mutta entä paikallisuus, saako se näkyä kuntien hankinnoissa?

Paikallisuuden painottamiselle hankinnoissa ei ole käytännönestettä. Hankintalain periaatteet, eli avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus, ohjaavat kaikkia hankintoja. Niiden puitteissa paikallisuus on täysin mahdollista nostaa yhdeksi tekijäksi muiden rinnalle. Paikallisten yritysten suora suosiminen ei käy päinsä, mutta paikallisuuden huomioiminen jo kilpailutusvaiheessa esimerkiksi erilaisten neuvottelumenettelyjen ja esiselvitysvaiheiden muodossa on hyväksyttävää. Vuoropuhelu paikallisten yritysten ja kunnan välillä onkin kaikin tavoin suotavaa ja fiksua elinkeinopolitiikkaa.

Jokainen kunta haluaa kasvattaa elinvoimaisuuttaan

Kunnilla on ymmärrettävästi intressi huomioida paikalliset yritykset hankinnoissaan myös aluenäkökulmasta katsottuna. Jokaisen kunnan ja kaupungin tavoitteena on oman alueensa elinvoiman kasvattaminen. Elinvoimaisuus tarkoittaa suoraviivaisesti lisää työtä ja työpaikkoja, maksettuja veroja sekä houkuttelevuutta, jotta kuntalaiset viihtyvät asuinalueellaan jatkossakin ja mieluiten myös nettomääräisesti muuttavat sinne. Paikalliset yritykset ja niiden kasvu ja menestys ovat avain tähän – jos yritykset kasvavat ja menestyvät, ne työllistävät ja tuottavat lisää veroeuroja. Jokaisen kunnan strategiassa on siis luonteva tavoite tukea yrittäjyyttä ja alueella toimivia yrityksiä. Kunnan omat hankinnat ja hyvin hoidettu kilpailuttaminen ovat merkittävä ja fiksu keino vaikuttaa elinkeinopolitiikkaan sekä luoda uusia markkinoita yrityksille ja tukea paikallista työllisyyttä. Kuntien hankinnat mahdollistavat myös innovatiiviset tavat toimia ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Paikallisesti toimiessa hinnan lisäksi voi muillakin kriteereillä olla enemmän merkitystä, kuten tuotteen tai palvelun elinkaarikustannuksilla, ympäristövaikutuksilla tai sosiaalisilla kriteereillä, kuten vajaakuntoisten tai maahanmuuttajien työnsaannin tukemisella. Myös laatutekijöitä ja tulosperusteisuutta voidaan ylipainottaa hinnan sijaan.

Miksi paikallisuutta ei painoteta kuntahankinnoissa?

Miksi paikallisuutta ei sitten painoteta hankinnoissa nykyistä enempää? Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan kuntavaikuttajien mukaan neljä keskeisintä syytä tai estettä tälle ovat: halvimman hinnan tavoittelu hankinnoissa, huono tarjonta tai saatavuus paikallisesti, heikko hankintaosaaminen, eli ei ostata tulkita hankintalakia tai laatia kriteerejä sopivalla tavalla, ja suurimpana syynä se, että hankintalaki estää paikallisuuden painottamisen hankinnoissa – vaikka näin ei edes ole.

Tahtoa kuntapäättäjiltä siis löytyy, mutta dialogia, ymmärrystä ja tekoja kaivataan kuntahankinnoissa vielä lisää. Näitä odotuksia ei pidä kuitenkaan ladata yksinomaan hankinnantekijöiden harteille, vaan onnistuneissa hankinnoissa tarvitaan myös paikallisten yritysten aktiivisuutta ja vastuullista otetta. Kilpailutuksia ei myöskään pidä tehdä fiksujen ja kilpailukykyisten ratkaisujen kustannuksella, vaan ensisijaisesti tulisi hakea parasta mahdollista vastinetta käytetylle summalle ja tarpeelle. Paikallisuus saa ja pitääkin silti näkyä kuntien hankinnoissa.

Kirjoittaja on Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4350 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Avainlippua kantavat yritykset näet Suomalaisen Työn Liiton jäsenlistauksesta. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen suomalaisen työn puolesta puhuva kampanja.

Lue lisää Avainlipun hakemisesta.